wwz, ontslagrecht, mediation, wet werk en zekerheid

Ontslagrecht 2015: Zet Mediation in!

Per 1 juli 2015 wordt het nieuwe ontslagrecht ingevoerd. Dit ontslagrecht is geregeld binnen de Wet Werk en Zekerheid (WWZ).

Deze wet over het ontslagrecht werd met een grote meerderheid door de Eerste Kamer aangenomen. Het doel van de wetgever is het aantal ontslagprocedures te verminderen, hiermee kosten te besparen voor werkgevers en werknemers en zo het kantongerecht te ontlasten. Maar zal dit in de praktijk ook zo gaan uitpakken?

De nieuwe wet beoogt deze vermindering te bewerkstelligen door:

  • Het arbeidscontract te laten beëindigen via een vaststellingsovereenkomst en dus niet meer via de kantonrechtersformule. De werkgever en/of werknemer die het arbeidscontract willen stopzetten moeten met elkaar om de tafel gaan zitten, om te komen tot overeenstemming en afspraken over een ontslagregeling. Zowel werknemers met een vast contract, als werknemers met een tijdelijk contract hebben recht op een transitievergoeding, mits het contract langer dan twee jaar heeft geduurd.

Hoe eerder een professionele gespreksleider, bijvoorbeeld een mediator, deze gesprekken begeleidt des te groter de kans dat er een geschikte regeling wordt getroffen in de ogen van beide partijen. Een mediator is objectief, dit in tegenstelling tot de personeelsfunctionarissen van het betreffende bedrijf die normaliter betrokken zouden kunnen zijn bij ontslagprocedures. En dit is ook hetgeen de wetgever beoogt: gezamenlijk tot een oplossing komen.

Want wat als de werknemer helemaal niet weg wil bij het bedrijf? En wat als een werkgever onredelijke eisen lijkt te stellen aan zijn werknemer? Anders gesteld: wat als ze er samen niet uitkomen? Dan kan er een conflict ontstaan of ziekte, met alle gevolgen van dien voor beiden.

Als er geen overeenstemming is, zal er een toetsing plaats dienen te vinden, afhankelijk van het ‘soort ontslag’ bij het UWV dan wel alsnog bij de kantonrechter. De nieuwe regeling zal voor veel werkgevers en werknemers juist onduidelijkheden met zich meebrengen. En onduidelijkheden leiden vaak tot procedures of tot conflicten die arbeidsongeschiktheid tot gevolg kunnen hebben. De Wet Werk en Zekerheid biedt namelijk meer opties om te procederen over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst, dan de huidige regeling . Het is daarom belangrijk de werknemer en de werkgever te waarschuwen om op tijd een deskundige en objectieve mediator in te schakelen om vooraf goede afspraken te maken en veel problemen te voorkomen.

Dus…laten we er voor zorgen dat het nieuwe ontslagrecht niet ingewikkelder wordt en extra kosten met zich meebrengt. Maar dat zowel werkgevers als werknemers sneller met elkaar het gesprek aangaan of mediation inzetten om er samen uit te komen. En tot betere, passende, snellere en goedkopere oplossingen komen. Precies zoals de wetgever dit heeft beoogd…

fokke en sukke arbeid

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.