Berichten

Mediation het vechtmodel conflicten zeist

Vechtmodel voor conflicten is niet meer van deze tijd

Mediation en conflicten in de rechtspraak: gericht zoeken naar oplossingen

In een van haar togacolumns pleit Britta Böhler voor een andere aanpak bij conflicten. Zij baseert zich daarbij o.a. op het rapport Menselijk en rechtvaardig – Is de rechtsstaat voor de burger? van het Hague Institute for Innovation of Law (HiiL) dat begin mei is verschenen. In het rapport wordt geconcludeerd dat conflictbeslechting zoals dat nu in ons huidig rechtssysteem is ingericht, niet (meer) voldoet aan de behoeftes van de burgers.

“Er is een groeiende hoeveelheid conflicten die helemaal niet wordt opgelost”, aldus de onderzoekers.

Recent is de rechtbank Amsterdam in civiele zaken gestart met het project GOO, dat staat voor ‘Gericht op oplossing’. In de praktijk blijkt dat deze aanpak van de rechtbank duidelijk zijn vruchten afwerpt. Mensen gaan in gesprek met elkaar, de belangen worden in kaart gebracht en er wordt onder begeleiding van de rechte gezocht naar oplossingen. Het resultaat zijn schikkingen in plaats van lange slepende procesgangen. Een soort mediation dus maar dan onder het toeziend oog van de rechter.

Wat verklaart dit succes?

Doordat deze rechters mediationtechnieken inzetten en niet alleen gericht zijn op waarheidsvinding en ‘recht te doen’ komen er andere gesprekken op gang. Hoor en wederhoor kan polarisering juist doen toenemen en voor dat je het weet graven partijen zich verder in hun standpunten in. De focus bij een oplossingsgerichte aanpak is niet minder gericht op het zoeken naar de ‘waarheid’ (wie van de partijen heeft gelijk) maar meer gericht op het zoeken naar de individuele en gezamenlijke belangen van partijen. Deze belangen benoemen en inzichtelijk maken, voor partijen zèlf en voor elkaar werkt een gezamenlijke oplossing in de hand. Of deze oplossing dan wettelijk gezien de juiste of meest logische is op basis van de feiten, doet niet ter zake. Zolang er oplossingen worden overeengekomen die niet in strijd zijn met de wet is in het civiele recht heel veel mogelijk zo niet alles.

Waar gaat het nou eigenlijk om?

Uiteindelijk gaat het er om dat partijen het eens zijn èn tevreden zijn met de uitkomst. Dan is de zaak pas echt opgelost en zijn er geen verliezers.

De Amsterdamse rechter Jan van den Hoek heeft positieve ervaringen met de GOO- aanpak. Over één van zijn zaken zegt hij:

“Er kwam na vijf uur volledige overeenstemming. Men bleek zelfs bereid van onwrikbare principes af te stappen. Ik had vooraf niet verwacht dat er een oplossing in overleg mogelijk was.”

Zie ook: Togacolumn Britta BöhlerArtikel over GOO en mijn weergaven hiervan op Linkedin:Bijdrage over GOO Rechtbank Amsterdam en Bijdrage over het vechtmodel

 

 

 

baanverlies, ontslag. mediation

Rouwverwerking bij baanverlies

Rouwverwerking bij ontslag en baanverlies

Vrij naar een publicatie door Sanne van Baar, 29 nov 2016 uit PW de gids.

Of het nou gaat om reorganisatie, slecht functioneren of het pensioen, werkgevers besteden weinig aandacht aan rouwverwerking bij baanverlies. Die emotionele begeleiding kan beter. Mediation kan hier heel goed bijhelpen.

Wanneer een werknemer zijn baan verliest, is dat in sommige gevallen een emotioneel proces. Werkgevers daarentegen zien dit in vaak als een louter juridisch proces. Het gros van de werkgevers besteedt dan ook te weinig aandacht aan het emotionele proces dat werknemers ondergaan bij de ontbinding van hun arbeidscontract. Rouwverwerking bij baanverlies wordt maar mondjesmaat aangeboden aan werknemers. En dat is een schadelijke zaak. Een gebrek aan begeleiding vertraagt namelijk het verwerkingsproces, waardoor de werknemer na vertrek moeite heeft om door te gaan. Lees meer

familieconflicten, familie ruzies maken eenzaam, mediation lost op

Familieconflicten maken eenzaam. Mediation helpt de relatie te herstellen.

Familieconflict los je op met Mediation

Stelt u zich eens voor dat u onmin heeft met uw familie, uw broer of zus, of misschien met een van uw ouders? Of stelt u zich eens voor dat u al op hoge leeftijd bent en geen of nauwelijks contact meer heeft met uw familie of een van uw kinderen.

Lees meer

rijdende rechter, mediation, mobiele mediator, buren ruzie

Rijdende Rechter? Mobiele Mediator©

Rijdende Rechter? Mobiele Mediator©

Hoera, vanavond is hij weer op tv: de Rijdende Rechter. Altijd weer leuk en leerzaam om Mr. Visser in actie te zien. Ik heb er zin in.
Zeker nu ik net mijn eerste schreden op het Twitter-pad heb gezet en De Rijdende Rechter mij wil volgen! Hoe leuk is dat? Een mediator die gevolgd wordt door de Rijdende Rechter. Er komt spontaan een rijm bij mij omhoog borrelen.

Lees meer

wwz, ontslagrecht, mediation, wet werk en zekerheid

Ontslagrecht 2015: Zet Mediation in!

Per 1 juli 2015 wordt het nieuwe ontslagrecht ingevoerd. Dit ontslagrecht is geregeld binnen de Wet Werk en Zekerheid (WWZ).

Deze wet over het ontslagrecht werd met een grote meerderheid door de Eerste Kamer aangenomen. Het doel van de wetgever is het aantal ontslagprocedures te verminderen, hiermee kosten te besparen voor werkgevers en werknemers en zo het kantongerecht te ontlasten. Maar zal dit in de praktijk ook zo gaan uitpakken?

Lees meer