Familiebedrijven

Er wordt wel gezegd dat het familiebedrijf de ruggengraat is van de Nederlandse economie. In Nederland tellen we circa 180.000 familiebedrijven. Familiebedrijven denken en werken op lange termijn. Hun doelstelling is succesvolle continuïteit over generaties heen te realiseren. Daarbij dienen zowel de bedrijfs- als de familiebelangen behartigt te worden. Ze hebben vaak een rijke historie. Zakelijk en privé zijn niet altijd strikt gescheiden en problemen worden liever niet in de openbaarheid gebracht. Conflicten binnen familiebedrijven zijn bij uitstek geschikt voor mediation.

Kwesties die spelen bij familiebedrijven

Binnen familiebedrijven doen zich natuurlijk ook dezelfde kwesties voor als in ieder ander bedrijf, maar in een familiebedrijf spelen daarnaast nog specifieke kwesties die voortkomen uit de familierelatie, die daardoor gecompliceerder zijn. Te denken valt hierbij aan problemen met:

   • Opvolging
   • Werkzame en niet-werkzame familieleden
   • Verschillen in stijl van leidinggeven
   • Taken en rolverdeling
   • Familie met en zonder eigendom

Als familie is men onlosmakelijk met elkaar verbonden. Leven en werk zijn intensief met elkaar verweven. Conflicten in de privésfeer kunnen ook de zakelijke relatie verstoren en andersom. Een conflict in een familiebedrijf zet niet alleen de zakelijke maar ook de familierelatie op het spel. Conflicten worden uitvergroot omdat de scheidingen ‘zakelijke versus privé’ en ‘inhoud versus emotie’ meer aan de oppervlakte liggen. Goede communicatie en samenwerking, en deze regelmatig monitoren is essentieel.

Neem contact op

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

Mediation kent geheimhouding

Doen er zich conflicten voor in de familie dan is mediation bij uitstek geschikt. Juist binnen het familiebedrijf is behoud van de relatie meer dan belangrijk. Generaties willen vaak nog lange tijd met elkaar door. Verstoring van dit evenwicht kan desastreuse gevolgen hebben en het familiebedrijf in gevaar brengen. Bij mediation wordt er gekeken naar de verschillende belangen en naar de gezamenlijke belangen. Er is veel ruimte voor emoties. De gesprekken vinden steeds plaats onder geheimhouding. Er is ruimte voor creatieve oplossingen. Een gerechtelijke procedure daarentegen verhardt en er is weinig ruimte voor emoties en oplossingen zijn star en voorgeschreven.

Mediation bij familiebedrijven:

  • Ruimte voor emoties
  • Relatie behoud staat voorop
  • Vindt plaats onder geheimhouding

Geheimhouding

Iedereen die aan de mediation deelneemt heeft een geheimhoudingsplicht. Ook eventuele anderen die bij de mediation betrokken worden dienen zich aan de geheimhouding te verplichten. Alle informatie die tijdens de mediation boven tafel komt is vertrouwelijk. Voor families is dit een groot voordeel.

Behoud van de familierelatie

Behoud van de familierelatie is in het familiebedrijf essentieel om het voortbestaan van het bedrijf te waarborgen. Voortslepende ruzie binnen de familie kan dit in gevaar brengen. Familieleden zijn meer emotioneel betrokken waardoor conflicten hoog kunnen oplopen. Mediation biedt uitkomst.

Mediation vindt plaats onder strikte geheimhouding, voor het familiebedrijf heel belangrijk .

U bent van harte welkom voor een vrijblijvend adviesgesprek.