Marischka van Dijk

Mr. Marischka van Dijk

Als Mediator heb ik al veel conflicten naar tevredenheid op mogen lossen. Ik zorg ervoor dat het conflict helder wordt en dat de pijnpunten worden blootgelegd. In dialoog komt de communicatie weer op gang en komen mensen weer in beweging en in gesprek met elkaar. Hierdoor kan het conflict worden opgelost.

Mijn Mediation werkterrein: ⎫ Arbeidsconflicten⎫ Zakelijke conflicten⎫ Relatieconflicten

OPLOSSINGEN: Mijn stijl is oplossings- en toekomstgericht. Er is veel ruimte voor emoties en voor de achterliggende belangen maar uiteindelijk gaat het er om dat het conflict wordt opgelost.

MIJN MISSIE: Door Mediation mensen verlossen van conflicten en ruzies zodat ze weer de controle terugkrijgen over hun leven en er weer rust en ruimte ontstaat voor een nieuwe toekomst.

OVER MIJ: Men zegt over mij dat ik empathisch ben, goed kan luisteren en mensen op hun gemak weet te stellen waardoor er een sfeer van vertrouwen wordt gecreëerd die essentieel is om zich veilig te kunnen voelen aan de mediationtafel.

★ Samen met o.a Bloei Consultancy  en Utrechts Centrum voor Mediation verzorg ik Trainingen over mediation, conflicten en samenwerken.

linkedin