Visie

“Mediation heeft de toekomst en dit willen wij graag uitdragen. Wij zijn een samenwerkingsverband van MfN-registermediators, oplossingsgericht en met aandacht voor de mens achter het conflict. Voor elk conflict kan snel een van onze kundige mediators worden ingezet.”

Missie

“Mensen er van overtuigen dat ze hun conflict zèlf kunnen oplossen. Dat ze de regie weer terug krijgen in hun leven door het conflict te durven aanpakken. Door mediation in te zetten, door de dialoog aan te gaan, wordt de eerste stap al gezet in de richting van een mogelijke oplossing. “