Wat is mediation

Bij mediation lost u samen met de andere partij uw conflict op met hulp van een onafhankelijk conflictbemiddelaar, de mediator. Doordat u wellicht zelf middenin een conflict zit, zien u en uw opponent de oplossing niet meer. Door de communicatie weer op gang te brengen en te focussen op de belangen van betrokkenen kunnen aanvaardbare oplossingen voor alle partijen worden gevonden. Een mediator neemt geen standpunt in, maar helpt u om uw eigen oplossing te vinden. Dat is beter dan de gang naar de rechter, want een juridische procedure is duur en tijdrovend. En er is altijd een verliezer. Kortom; mediation is een betere manier om een conflict vlot te trekken.

     • Snellere en betere oplossingen
     • Met behoud van relatie
     • Geen winnaar en verliezer
     • Kosten besparend

Neem contact op

E-mailadres: info@mediation4people.nl
Telefoon  : 06 5373 6874

De mediators zijn MfN-Registermediators en staan ingeschreven in het kwaliteitsregister van de Mediators Federatie Nederland.

Wat zijn de kenmerken van Mediation?

Vrijwilligheid
Geheimhouding
Onpartijdigheid

Hoe werkt het mediationproces

    • Vrijwilligheid en inzet:
     Van de deelnemers wordt verwacht dat zij vrijwillig en bewust deelnemen aan de mediation. Bewust wil zeggen, dat zij er alles aan zullen doen om zich in te zetten om tot een oplossing te komen (commitment).
     Vrijwillig betekent, dat het de eigen vrije keuze is om aan de mediation deel te nemen. Omgekeerd betekent dit dat men te allen tijde vrij is om te stoppen met de mediation.
    • Geheimhouding en vertrouwelijkheid
     Vertrouwelijkheid is een essentieel aspect van mediation. De vertrouwelijkheid geldt voor de partijen, de mediator en de eventuele adviseurs van partijen. Tijdens de mediation wordt niets in de openbaarheid gebracht. Dit wordt gewaarborgd door de mediationovereenkomst en het MfN Reglement die door iedereen aan tafel vooraf dienen te worden ondertekend. Hierdoor kan alles vrijelijk worden besproken.
    • Onpartijdigheid en onafhankelijkheid

     Een mediator is neutraal en velt geen oordeel over het conflict. De mediator zorgt er voor dat alle betrokkenen aan tafel de gelegenheid krijgen om hun verhaal te vertellen. Daarbij zal de mediator er voor zorgen dat ‘de balans’ aan de tafel wordt bewaakt.

Contactformulier

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

Interesse? Neem vrijblijvend contact op voor een gratis adviesgesprek.