Conflicten met de overheid

Ben je verwikkeld in een conflict met de overheid? Misschien gaat het om een belastinggeschil, problemen met vergunningen, sociale dienstverlening of andere kwesties waarbij de overheid betrokken is. Het kan een stressvolle en complexe ervaring zijn.

Wij begrijpen de uitdagingen waar je voor staat. We weten dat het moeilijk kan zijn om een gemeenschappelijke grond te vinden en een oplossing te vinden die voor beide partijen acceptabel is. Conflicten met de overheid kunnen verschillende oorzaken hebben en variëren van geschillen over belastingen en vergunningen tot zaken die verband houden met overheidsdiensten zoals uitkeringen, onderwijs of gezondheidszorg.

Hieronder zijn enkele voorbeelden waar je als burger mee te maken kunt krijgen.

Belastinggeschillen

Burgers en bedrijven kunnen in conflict raken met de belastingdienst vanwege verschillende redenen, zoals onenigheid over belastingaanslagen, onjuiste interpretatie van fiscale wetten, of geschillen over aftrekposten. Mediation kan helpen om tot een compromis te komen en belastinggeschillen op te lossen zonder naar de rechter te stappen.

Vergunningen en bouwgeschillen

Het verkrijgen van vergunningen voor bouwprojecten kan soms tot conflicten leiden tussen eigenaren van onroerend goed en overheidsinstanties. Geschillen over bouwvoorschriften, bouwvergunningen en naleving van milieuwetten kunnen worden aangepakt via mediation om tot een bevredigende oplossing te komen

Arbeidsgeschillen met de overheid

Ambtenaren en werknemers in de publieke sector kunnen in arbeidsgeschillen terechtkomen, zoals ontslagkwesties, arbeidsvoorwaarden en arbeidsrechtelijke problemen. Door oneigheid liggen ziekte en burn-out op de loer. Mediation kan worden ingezet om de betrokken partijen te helpen bij het vinden van gemeenschappelijke grond en het oplossen van deze geschillen.

Lees meer op de pagina: arbeidsconflicten

Sociale dienstverlening en uitkeringen

Burgers kunnen in conflict raken met overheidsinstanties over zaken als uitkeringen, sociale voorzieningen of gezondheidszorgtoewijzingen. Mediation kan worden gebruikt om de communicatie te verbeteren, misverstanden op te helderen en te helpen bij het vinden van praktische oplossingen voor deze geschillen. Het kan gaan om:

  • Uitkeringen, zoals kinderopvangtoeslagen of bijstandsuitkeringen
  • Gezondheidszorgtoewijzingen
  • Geschillen over sociale voorzieningen en uitkeringen
  • Problemen met zorgverzekeringen en gezondheidszorgkosten.

Neem contact op

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

Mediation in overheidsgeschillen:

  • Balans herstellen
  • Vertrouwen herstellen
  • Erkenning
  • Communicatie verbeteren
  • Evenwichtige onderhandelingen

Vertrouwen

Mediation is een krachtig instrument. Het biedt een gestructureerde, empathische en gezamenlijke aanpak om conflicten op te lossen tussen overheid en burgers. Zo wordt een basis gelegd voor een constructievere relatie en voor een open en eerlijke communicatie. Het erkennen van de zorgen en van de gemaakte fouten draagt bij aan herstel van vertrouwen.

Herstellen van de balans

Mediation creëert een ruimte waarin op gelijke voet kan worden gesproken en de balans tussen de deelnemers wordt hersteld. In overleg kan de mediator experts betrekken die de benodigde kennis hebben om te ondersteunen. Dit helpt om de kenniskloof tussen overheid en burger te overbruggen zodat complexe juridische of administratieve kwesties door iedereen wordt begrepen.

Herstellen van vertrouwen in mediatiation is essentieel. Vooral als er sprake is van wantrouwen naar de overheid.

U bent van harte welkom voor een vrijblijvend adviesgesprek.