Arbeidsconflicten

Waar mensen samenwerken ontstaan conflicten, arbeidsconflicten. Als deze niet vroegtijdig worden opgemerkt en escaleren, ontstaat er stress met vaak verzuim tot gevolg. Dit kan uiteindelijk zelfs tot ziekte leiden. Deze arbeidsconflicten kosten werknemer en werkgever veel leed, energie en tijd. Conflicten op de werkvloer hebben grote implicaties voor het algehele welbevinden, want de arbeidsrelatie is na de privé relatie voor de meesten van ons de intensiefste relatie waarmee we dagelijks te maken hebben!

Bij een arbeidsconflict is het belangrijk:

  • Snel het gesprek aan te gaan met elkaar
  • Verzuim en ziekte te voorkomen

Verzuim en conflict

Als een werknemer verzuimt als gevolg van een conflict draagt u als werkgever de financiële gevolgen hiervan. Als werkgever wilt u er voor zorgen dat uw werknemer weer in staat is om het werk te hervatten. De bedrijfsarts helpt om vast te stellen wat er medisch gezien aan de hand is. Hij kan objectief waarnemen en ook signaleren als er een arbeidsconflict speelt. Hij of zij zal er dan adviseren hoe en op welke termijn het conflict aan te pakken.

Als werknemer wilt u erkenning voor uw probleem. “Ziek zijn of ziek voelen” houdt u in de greep. In een medationgesprek krijgt u de kans om uit te leggen wat er speelt. U krijgt ruimte voor uw verhaal. Waarom gaat het voor u niet meer? Waarom kunt u zo niet langer functioneren? Wat moet er anders?
Het gesprek aangaan met elkaar, met behulp van een onpartijdige mediator, helpt daarbij.

Poortwachter en STECR

Als er sprake is van ziekte dient u als werkgever op basis van De ‘Wet Verbetering Poortwachter’ een re-integratie plan op te stellen voor uw werknemer. Het is belangrijk dat een zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag gaat. Is er sprake van een arbeidsconflict zonder medische grondslag dan kan een interventie periode wenselijk zijn en is het zaak het gesprek aan te gaan met elkaar. Mediation is hiervoor een goede manier. Dit alles in overleg met de bedrijfsarts die hiervoor de STECR richtlijn zal volgen.

Exit-mediation

Soms lijkt er geen andere oplossing dan eerlijk uit te spreken dat men afscheid wil nemen. Tijdens de mediation is er ruimte om met respect te overleggen en welke mogelijkheden er zijn om dit op de best mogelijke manier te doen: met het oog voor de wederzijdse belangen. Wat zijn iemands toekomstplannen? Waar heeft iemand belang bij, als blijkt dat terugkeer niet wenselijk is? Welke oplossing is het minst schadelijk voor het bedrijf? Tijdens de vertrouwelijke mediation-setting kunnen passende en creatieve oplossingen gevonden worden, zodat de relatie behouden blijft. Dit kan veel leed, tijd en geld besparen.

Mediation 4 People kan snel mediation inzetten bij arbeidsconflicten en werkt in overleg op locatie door het land.

Neem contact op

E-mailadres: info@mediation4people.nl

Telefoon  : 06 5373 6874

Wij zijn samenwerkende gecertificeerde mediators en ingeschreven in het kwaliteitsregister van
de Mediators Federatie Nederland.

Contactformulier

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

Arbeidsconflicten bespreekbaar en oplosbaar maken met Mediation.

U bent van harte welkom voor een vrijblijvend adviesgesprek.