Mediation4People stelt een deel van haar diensten onbezoldigd ter beschikking aan de gemeenschap. Zo dragen we bij aan een maatschappij waar conflicten worden aangepakt en opgelost. En we vergroten de bekendheid van Mediation en bemiddeling. Een aantal Mediators zijn aangesloten bij Buurtbemiddeling en andere burger en gemeentelijke initiatieven. Om zo conflicten te helpen voorkomen en op te lossen. Ook zijn we actief bezig om Mediation meer landelijke bekendheid te geven. En volgen we met veel interesse of de wettelijke verankering van Mediation er nu ècht binnenkort gaat komen.