Disclaimer

Mediation 4 People geeft geen garantie over – en sluit elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot – de juistheid en volledigheid van de informatie op deze website. De informatie op deze site kan zonder nadere aankondiging op ieder moment door Mediation 4 People worden gewijzigd.

Mediation 4 People kan niet garanderen dat correcte informatie wordt getoond vanwege mogelijke technische beperkingen van uw Internetbrowser en/of vanwege andere technische onvolkomenheden van het Internetverkeer. Mediation 4 People is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. De informatie op deze website dient enkel ter informatie en mag niet worden gebruikt voor handelsdoeleinden. Alle teksten en afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd.