Mediation bij echtscheiding

De kracht van mediation is, dat u met behulp van de mediator met elkaar in gesprek komt en afspraken kunt maken. Mediation biedt structuur, overzicht en balans in deze moeilijke en vaak pijnlijke situatie. Juist bij een scheiding is dit heel belangrijk, zeker als er kinderen zijn. Om goede afspraken te kunnen maken is het essentieel dat de communicatie goed verloopt: ook na de scheiding. Zo kunt u op een respectvolle manier uit elkaar wat ook in het belang is van uw kinderen.

“Het belang van de kinderen staat voorop, want ouder voor je kind blijf je altijd. Je hele leven lang.”

Onze werkwijze

Intakegesprek
Een intake gesprek is vrijblijvend en informerend. Het is bedoeld om kennis te maken omdat het belangrijk is dat u beiden een goed gevoel heeft over de mediator. Deze geeft u een inschatting van het te verwachten aantal sessies en geeft uitleg over het medationproces. Wij kunnen indien van toepassing voor u een toevoeging aanvragen bij de Raad voor de Rechtsbijstand .

Mediationgesprekken
Nadat de mediationovereenkomst is besproken en ondertekend worden in het eerste gesprek uw wensen geïnventariseerd. Stap voor stap zal elk onderwerp verder worden uitgediept. Dit behelst het ouderschapsplan, de omgangsregeling en alle financiële zaken die daarbij horen. Daarbij zal het belang van de kinderen voorop staan. Vervolgens komen alle zaken aan orde die te maken hebben met het verbreken van de onderlinge relatie tussen u en uw partner. Zoals bijvoorbeeld de verdeling van bezittingen en schulden, pensioenen en partneralimentatie.

Neem contact op

Voordelen

   • Het belang van het kind staat voorop
   • De mediator kiest geen partij en blijft neutraal
   • Mediation is maatwerk; partijen beslissen zelf
   • De mediator begeleidt het hele traject

Bekrachtiging
Nadat de zaken goed zijn doorgesproken en u met elkaar tot overeenstemming bent gekomen, zullen zaken juridisch moeten worden bekrachtigd. Hiervoor werkt Mediation4People samen met advocaten die het ouderschapsplan en het echtscheidingsconvenant zullen indienen bij de Rechtbank. Voor de fiscale aspecten en overige financiële afspraken werken wij samen met financieel planners en fiscalisten. Daar waar nodig kunnen wij ook andere deskundigen voor u raadplegen.

“Van ouderschapsplan tot alimentatie berekening en echtscheidingsconvenant, Mediation4People verzorgt het gehele traject.”

Sessie echtpaar L

Echtscheidingsconvenant

Het echtscheidingsconvenant wordt door een advocaat ingediend bij de rechtbank. De rechter gaat aan de hand van dit document beslissen of hij de echtscheiding uitspreekt. In het convenant staat o.a. alimentatie, boedelverdeling, pensioenen.

money70

Alimentatie en Financiën

Als er kinderen zijn, is kinderalimentatie verplicht. Behoefte, draagkracht en de wens van de partijen, bepalen het bedrag dat er aan partneralimentatie betaald dient te worden. Het is belangrijk dat iemand met verstand van zaken u hierbij adviseert.

Meisjexs

Ouderschapsplan

Als er minderjarige kinderen zijn, is het verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Om het belang van de kinderen voorop te stellen is het belangrijk dat u in staat bent samen afspraken te maken. Mediation helpt daarbij: ook in de toekomst. U blijft immers samen altijd ouders!

Als mediators helpen wij de onderlinge communicatie in een conflict te herstellen.

U bent van harte welkom voor een vrijblijvend adviesgesprek.